Gornergrat Bahn - Matterhorn

 

Home > Eté > Offres > Peak Pass > Peak Pass Mai / Juin et Septembre / Octobre

Tarifs Peak Pass Mai / Juin et Septembre / Octobre

Mai / Juin et Septembre / Octobre

Jours consécutifs Adultes AG, demi-tarif ou Swiss Travel Pass Enfants, 9-16 ans
1 CHF 170.00 CHF 128.00 CHF 85.00
2 CHF 195.00 CHF 146.00 CHF 98.00
3 CHF 220.00 CHF 165.00 CHF 110.00
4 CHF 245.00 CHF 184.00 CHF 123.00
5 CHF 270.00 CHF 203.00 CHF 135.00
6 CHF 295.00 CHF 221.00 CHF 148.00
7 CHF 315.00 CHF 236.00 CHF 158.00
8 CHF 335.00 CHF 251.00 CHF 168.00
9 CHF 355.00 CHF 266.00 CHF 178.00
10 CHF 380.00 CHF 285.00 CHF 190.00
11 CHF 400.00 CHF 300.00 CHF 200.00
12 CHF 415.00 CHF 311.00 CHF 208.00
13 CHF 430.00 CHF 323.00 CHF 215.00
14 CHF 445.00 CHF 334.00 CHF 223.00
15 CHF 460.00 CHF 345.00 CHF 230.00
16 CHF 475.00 CHF 356.00 CHF 238.00
17 CHF 485.00 CHF 364.00 CHF 243.00
18 CHF 495.00 CHF 371.00 CHF 248.00
19 CHF 505.00 CHF 379.00 CHF 253.00
20 CHF 515.00 CHF 386.00 CHF 258.00
21 CHF 525.00 CHF 394.00 CHF 263.00
1 mois CHF 680.00 CHF 510.00 CHF 340.00
Choix 3 sur 5 CHF 230.00 CHF 173.00 CHF 115.00
Choix 4 sur 6 CHF 260.00 CHF 195.00 CHF 130.00

Prolongation

Jours consécutifs Adultes AG, demi-tarif ou Swiss Travel Pass Enfants, 9-16 ans
1 jour (1-2 jours) CHF 50.00 CHF 38.00 CHF 25.00
1 jour (3-7 jours) CHF 45.00 CHF 34.00 CHF 23.00
2 jours (3-7 jours) CHF 75.00 CHF 56.00 CHF 38.00
3 jours (3-7 jours) CHF 95.00 CHF 71.00 CHF 48.00
1 jour (à partir de 8 jours) CHF 40.00 CHF 30.00 CHF 20.00
2 jours (à partir de 8 jours) CHF 70.00 CHF 53.00 CHF 35.00
3 jours (à partir de 8 jours) CHF 90.00 CHF 68.00 CHF 45.00
Frais supplémentaires ski d'été CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 20.00