Gornergrat Bahn - Matterhorn
Logo Gornergrat Bahn auf dem Triebfahrzeug

DCF 1.0 

Home > ฤดูร้อน > ข้อมูลรถไฟ > ติดตามของสูญหาย

ติดตามของสูญหาย

หากคุณทำของหายบนรถไฟหรือที่สถานีรถไฟ สามารถติดต่อและสอบถามทางการรถไฟได้ทางอินเตอร์เน็ท ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่ห้องขายบัตรโดยสารตามสถานีต่างๆ ทั้งนี้อาจมีพลเมืองดีพบเห็นและนำของมาส่งคืน

แจ้งของสูญหาย

แจ้งของสูญหายทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการแจ้งของหายทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0900 300 300 มีค่าใช้จ่ายในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้ (นาทีละ 1.19 สวิสฟรังก์ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในสวิตเซอร์แลนด์) การแจ้งของหายที่ห้องขายบัตรโดยสารในสถานีรถไฟ มีค่าบริการครั้งละ 15.00 สวิสฟรังก์

อัตราค่าส่งของสูญหายคืน

ผู้ถือบัตร GA travelcard 5 สวิสฟรังก์ต่อ 1 ชิ้น
ผู้ถือบัตร Half-Fare travelcard 10 สวิสฟรังก์ต่อ 1 ชิ้น
ผู้ถือบัตร point-to-point season ticket หรือ regional travel system pass 10 สวิสฟรังก์ต่อ 1 ชิ้น
ไม่มีบัตรใดๆ ข้างต้น 20 สวิสฟรังก์ต่อ 1 ชิ้น
ส่งของคืนนอกสวิตเซอร์แลนด์ 30 สวิสฟรังก์ต่อ 1 ชิ้น บวกค่าขนส่ง