Gornergrat Bahn - Matterhorn

 

Home > ฤดูร้อน > ข้อเสนอพิเศษ > เดินท่องธารน้ำแข็งไปกับกอร์เนอร์กราตไกด์

การท่องเที่ยวแบบมีผู้นำเที่ยวกับบริการมัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราต

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ทัวร์รายวันตามคำขอ

กอร์เนอร์กราตเพื่อช่วยนำทาง ท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่น่าหลงใหล

น่าประทับใจและน่าตื่นเต้นกับมัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราต

การบริการมัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราตนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 -40 นาที ท่านจะได้รู้จักพืชพันธุ์ต่างๆและเรื่องราวของสัตว์ท้องถิ่นในแถบนี้ รวมถึงท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาต่างๆที่อยู่โดยรอบ มัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราตไม่เพียงจะรู้ข้อมูลเชิงลึกแต่ยังมีความเชี่ยวชาญกับหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เขียนโดย Mark Twain พวกเขาต่างคุ้นเคยกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และจะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางสู่โลกแห่งธารน้ำแข็งแห่งนี้  ทุกเรื่องราวที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับแมตเตอร์ฮอร์น ขอให้วางใจในมัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราตของเรา

บริการมัคคุเทศก์กอร์เนอร์กราตได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท Mammut

มัคคุเทศก์ของเราต้องให้บริการอยู่ด้านนอกตลอดเวลาจึงต้องมีอุปกรณ์การแต่งกายที่พร้อมเสมอในทุกสภาวะอากาศ  ซึ่งบริษัท Mammut ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี